Svet-Stranek.cz
KYJOV

ÚVOD:KOUKEJ ABYS BYL

ÚVOD

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH V ČR
oblastní odbočka v Kyjově

Posláním naší organizace je sdružovat těžce zrakově postižené občany
a jejich příznivce, hájit jejich oprávněné zájmy, zmírňovat negativní důsledky zrakového postižení.
Jsme otevřeni i pro nečleny, poskytujeme služby bez rozdílu všem,
kteří je z důvodu svého zrakového postižení potřebují.


Bezplatně poskytujeme tyto služby:

 pomůžeme při výběru bílé hole a opatříme ji

 předvedeme pomůcky s hlasovým výstupem (hodinky, kalkulačky, váhy,
teploměry aj.), dále kompenzační pomůcky pro sebeobsluhu, prostorovou
orientaci, sport, hry a zajistíme jejich dodání

 nabídneme soubor silných lup a pomůžeme Vám vybrat tu správnou

 zprostředkujeme výuku chůze s bílou holí a výuku Braillova písma

 zajistíme průvodcovskou a asistenční službu

 poskytneme sociálně-právní poradenský servis

 zapůjčíme kolo tandem pro jízdu nevidomého s průvodcem

 zabezpečíme besedy pro žáky základních a středních škol o životě a
pomoci nevidomým, buď přímo
ve škole nebo v prostorách slepeckého oddělení Městské knihovny v
Kyjově

 umožníme aktivně sportovat v oddíle zrakově postižených sportovců
(slepecký tenis, kuželky, bowling, turistika) při TJ Jiskra Kyjov


Pokud i Vy hodláte využít nabízenou pomoc, kontaktujte nás.