Svet-Stranek.cz
KYJOV

2009 číslo 4:KOUKEJ ABYS BYL

2009 číslo 4

Očko z Kyjova
číslo 4, ročník 6
leden 2010
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní odbočka Kyjov
Vydáváno za podpory:
Město Kyjov
Městská knihovna Kyjov
Borshow, studio a zvuk


Obsah…

Připravujeme…
Rozpis plánovaných akcí

Nabízíme…
Kompenzační pomůcky
Rekondice

Informujeme…
Rok 2009 ve znamení 200. výročí narození L. Brailla
Změny zákona o Sociálních službách vztahující se
k příspěvku na péči
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Změna u částečných a plných invalidních důchodů

Jak se pohybuji …
Jak se žije nevidomému s vodícím psem

Stalo se…
Studenti pro nás…
Soutěž v prostorové orientaci
Pastelky
Dvakrát v Chrlicích
Sbírka Bílá pastelka
Letem světem…

Společenská kronika…

Ze sportu…
Oznámení
Showdown
Kuželky
Zvuková střelba
Šachy
Malé zamyšlení…

Nechtějte uvěřit pouze tomu, co sami vidíte. Nechtějte věřit, že nemůže existovat nic, co nemůžete postihnout svým rozumem.
Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům.

Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který ani žádné násilí nedokáže protrhnout. Poodhrnout ten závoj může pouze víra, poezie a láska. Potom najednou spatříme všechnu krásu a nádheru za ním.
Všechen lidský duch je malý, ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou pravdu.

A pravdou je, že náš život je krásný a plný jasu díky lásce, velkorysosti a věrnosti, snesitelný díky víře a poezii.


Připravujeme…

7. ledna Keramika
11. ledna Trénink bowlingu (veřejný)
12. ledna Hodonín, sociální poradenství
14. ledna Keramika
20. ledna Trénink paměti
21. ledna Keramika
26. ledna Hodonín, sociální poradenství
27. ledna Schůzka klubu turistů
25. ledna Trénink bowlingu
28. ledna Veselí nad Moravou, sociální poradenství

4. února Keramika
8. února Trénink bowlingu
9. února Hodonín, sociální poradenství
10. února Předvedení kompenzační pomůcky
11. února Keramika
17. února Trénink paměti
17. února Schůze TJ Jiskra Kyjov, oddíl ZPS
18. února Keramika
22. února Trénink bowlingu
23. února Hodonín, sociální poradenství
25. února Veselí nad Moravou, sociální poradenství

4. března Keramika
8. března Trénink bowlingu (veřejný)
9. března Hodonín, sociální poradenství
11. března Schůze OO SONS Kyjov
13. března ÚSP Brno-Chrlice – maškarní ples
17. března Trénink paměti
18. března Keramika
20. března Horákova jarní Bezdynka
22. března Trénink bowlingu
23. března Hodonín, sociální poradenství
25. března Veselí nad Moravou, sociální poradenství

Schůzka klubu turistů bude v prostorách naší odbočky, začátek v 10:00 hod. Na ni si naplánujeme své turistické výšlapy na celý rok. Turistické výšlapy na únor a březen se dozvíte na pravidelných pondělcích. Srdečně jsou zváni všichni zájemci.

S telefonem se můžete přijít seznámit od 10 do 12 hod., odpoledne pak od 14 do 16 hod., – bližší informace v rubrice Nabízíme….

Schůze TJ Jiskra Kyjov, oddíl zrakově postižených sportovců bude probíhat taktéž v našich prostorách na knihovně, ale v odpoledních hodinách. Začátek ve 14:00 hod. Včas obdržíte pozvánku.

Výroční schůze oblastní odbočky SONS Kyjov bude opět v prostorách společenské místnosti skláren Kyjov. Začátek schůze bude ve 12:00 hodin. Program schůze obdržíte všichni spolu s pozvánkou.

Termín Maškarního plesu se může ještě trochu pozměnit. Pokud tomu tak bude, dozvíte se to na pravidelných pondělních setkáních. Ples pořádá ÚSP Brno-Chrlice a pokud budete mít zájem, nahlaste se na knihovně, kde vám budou sděleny i bližší informace.

26. Vítání jara, aneb Horákova jarní Bezdynka. Co k tomuto sdělení je třeba víc dodat??? Snad jen čas odjezdu: tedy odjíždět se bude z vlakového nádraží v Kyjově v 08:26 hod. do Nemotic. Odtud pošlapeme směr studánka, kde se občerstvíme a čerství, jarem přivítáni budeme pokračovat pěšky směr Jestřabice a odtud vlakem do Kyjova. Aby jste měli z čeho pít, vezměte si své bezdýnkové hrnečky a aby bylo co pít a jíst, vezměte zásoby – ostatní dodá odbočka.


rubriku Připravujeme… připravila Hana Vrtková


Nabízíme…

Kompenzační pomůcky
Připravili jsme pro vás novou službu, ve které vás postupně chceme individuálně seznamovat s obsluhou náročnějších kompenzačních pomůcek. Někdy jenom nestačí pomůcku důkladně popsat, ale je důležité si jednotlivé funkce vyzkoušet, pomůcku si po svém a v klidu ošahat. K tomuto účelu je máme a touto novou formou vám je hodláme nabízet. Vyčleníme jeden den, kdy můžete přijít vždy 2 hodiny dopoledne a 2 odpoledne, jak vám to bude vyhovovat.
Už proběhly dvě takové prezentace. Minulá byla zaměřena na mluvící měřící pásmo, které vám představíme nyní i popisem.


VOX-Tape Hlasové svinovací pásmo

Hlasový metr má tvar klasického svinovacího metru, jenže ve větší velikosti, rozměry jsou 95 x 75 x 33 mm. Na přední straně se nachází šest tlačítek ve dvou řadách.

Horní řada
Pravé tlačítko krátké stlačení: start a měření
Při zapnutí přístroje uslyšíte trojzvuk, pokud pásmo nebylo zcela navinuto, uslyšíte hlášení: „metr není v obalu". V tom případě musíte metr do obalu řádně zasunout.
Dotkněte se tlačítka, přístroj se ohlásí „připraven" a vy můžete na levé straně vytáhnout až 5 metrů dlouhé pásmo. Jakmile jste naměřili požadovanou délku, opět se dotknete tlačítka a přístroj vám řekne naměřenou hodnotu a při dalším doteku vám hodnotu zopakuje.

Pravé tlačítko dlouhé stlačení: ukončení
Stlačením vroubkované horní části šikmé horní plochy se pásmo natočí zpět. Navíjení je doporučeno pouze tímto způsobem, jinak může dojít k nepřesnostem v měření.
Držte tlačítko tak dlouho stlačené, až uslyšíte druhé pípnutí. Po uvolnění tlačítka se ozve hlášení, že přístroj je vypnut.

Levé tlačítko krátké stlačení: s obalem
Potřebujete-li měřit s obalem např. dveře, vnitřní strany nábytku, přepněte tlačítkem jednou na „s obalem", dvakrát se vrátíte na měření „bez obalu". V tomto případě délka měřené plochy se měří až na konci přístroje.

Levé tlačítko dlouhé stlačení: metrické jednotky/ couly
Tlačítko se používá na přepínání mezi metrické jednotky a couly.

Spodní řada
Pravé tlačítko krátké stlačení: přidání do paměti
Přístroj disponuje pamětí až do 60.000 metrů. Po normálním měření dotykem na tlačítko uslyšíte: „přidat k paměti".

Pravé tlačítko dlouhé stlačení: nastavení hlasitosti

Střední tlačítko krátké stlačení: záznam hodnoty
Je-li hodnota naměřena, ťukněte na tlačítko a uslyšíte: „aktuální hodnota zaznamenána". Nyní můžete pásmo narolovat a vaši hodnotu libovolně zopakovat pravým horním tlačítkem. Stlačením tlačítka je přístroj připraven pro další měření.

Střední tlačítko dlouhé stlačení: vynulovat hodnotu nebo normální měření
Hodnotu vynulujete delším stlačením tlačítka, kdy po druhém pípnutí uslyšíte „hodnota vynulována". Poté bude při dalším měření ohlášen rozdíl naměřených hodnot. Dlouhým stlačením se dostanete zpět k normálnímu měřeni.

Levé tlačítko krátké stlačení: zjišťování paměti
Tímto tlačítkem zjistíte celkovou hodnotu v paměti. Není-li žádná hodnota zaznamenána, uslyšíte: „paměť prázdná".

Levé tlačítko dlouhé stlačení: vymazání paměti
Chcete-li paměť vymazat, je třeba déle podržet toto tlačítko až se ozve: „paměť smazána".

Na další prezentaci vás zveme dne 10. února. 2010 a připravíme pro vás ukázku nového telefonu, vhodného i pro zrakově postižené lidi se zbytky zraku.


Aligátor je telefon
Je to první telefonní přístroj na našem trhu, který je skutečně zaměřený na seniory a ovládání je přívětivé i pro osoby se zhoršenou motorikou a displej je lépe čitelný i při poruchách zraku.

Jeho předností jsou:
Opravdu velká a pohodlná tlačítka klávesnice, která po stisknutí znatelně docvaknou.
Jasně čitelný displej s dostatečným oranžovým podsvícením, velkými znaky v černé barvě výrazně většími, než jste u běžných mobilních telefonů zvyklí.
Velmi jednoduché ovládání v češtině, pouze se základními funkcemi, nic co by uživatele mátlo.
SOS tlačítko, které pomůže zajistit bezpečí a případnou pomoc i lidem s různými zdravotními riziky nebo osobám, které se ocitnou v nouzi. Velké bezpečnostní tlačítko se nachází na zadní straně přístroje, které po stisknutí vytáčí postupně automaticky až čtyři předvolená čísla dokud se nedovolá, zapne hlasitý odposlech a odešle SMS s předdefinovaným textem.
Velmi hlasitý reproduktor, při němž nemůžete absolutně zvuk přeslechnout.
Praktická svítilna, kterou lze použít i při vypnutém telefonu s vypínačem na boční straně.
Zámek klávesnice je řešen posuvným vypínačem na boku přístroje.
FM rádio s hlasitým poslechem, dobrým příjmem a automatickým laděním, ke kterému nepotřebuje externí sluchátka.
Vytáčení dvou přednastavených čísel podržením tlačítka s ikonkou.
Telefon je určen pro všechny mobilní operátory v ČR, je neblokovaný, tzn., je možné ho použít pro všechny SIM karty (předplacená karta nebo tarif).
Výdrž v pohotovostním režimu je 160 - 250 hodin.
Výdrž při hovoru je 130 - 300 minut.
Paměť SMS má až na 100 zpráv.
Paměť telefonních čísel má pro 500 čísel.

Pokud vás telefon zaujme a osloví natolik, že jej budete chtít, po domluvě s námi při jeho koupi výrazně ušetříte.


Rekondice 2010

Rekondice pro sportovně laděné
V termínu od 11. – 17. července 2010, Ostružná (Jeseník).
Cílem je zlepšení sportovní kondice jednotlivců, se zaměřením na sporty pro zrakově znevýhodněné. V místě je bowling, budeme mít sebou zvukovou střelbu, jedná se o možnosti showdownového stolu, kuželny. Určitě bude čas na výlety na Ramzovou, Šerák, do pivovaru v Hanušovicích.
Nedílnou součástí bude seznámení s moderními prostředky navigace pro nevidomé a slabozraké, využití GPS, navigačního centra, využití mobilu na cestách a další technické novinky pro kompenzaci našeho postižení.
Předběžná cena je 2 800,- Kč.
Vedoucí rekondice je Jaroslav Čajka.

Rekondice se zaměřením na rehabilitaci
Proběhne v termínu od 04. 07. do 11. 07. 2010 v rekreačním středisku RELAXX Čeložnice u Kyjova.
Rekondice bude zaměřena na výuku prostorové orientace a sebeobslužných úkonů pro nové členy naší odbočky, dále pak na rozvoj osobnosti každého jednotlivce, podporu jeho kreativity využitelné v běžném životě, rozvoj kompenzačních smyslů formou skupinové arteterapie. Probíhat budou rehabilitační cvičení, masáže.
Předběžná cena je 2 500,- Kč.
Vedoucí rekondice je Hana Vrtková.

Přihlášky a zálohu 1500,- Kč je nutno odevzdat do
31. března 2010 na sportovní rekondici
31. dubna 2010 na rehabilitační rekondici.
Vše je závislé nejen na vašem zájmu, ale také na schválení dotace na rekondici, což by významně měnilo situaci.

rubriku Nabízíme…zpracovala Hana Vrtková


Informujeme…


Rok 2009 ve znamení 200. výročí narození L. Brailla
Po celý rok 2009 SONS důstojně slavila 200. výročí narození Louise Brailla, velkého nevidomého Francouze, který otevřel lidem bez zraku cestu ke vzdělání, pracovnímu a společenskému uplatnění, plnohodnotnému soukromému i veřejnému životu, samostatnosti, soběstačnosti a rovnoprávnému postavení s ostatními občany; dal jim totiž to, co ostatní měli již po celá tisíciletí před nimi – písmo.
Jednou z největších akcí byla celostátní soutěž ve čtení a psaní Braillova písma, které předcházely soutěže regionální.
Finále proběhlo v neděli 18. října 2009 v budově Ústřední knihovny v Praze. Ze 78 pozvaných finalistů jich do Prahy přijelo bojovat 50. Řada z nich byla nominována hned v několika disciplínách. Soutěžilo se ve čtyřech "tradičních" disciplínách: psaní Braillova písma na Pichtově mechanickém psacím stroji, psaní Braillova písma na tabulce, psaní na počítačové klávesnici, ve čtení Braillova písma ve dvou kategoriích (nevidomí od dětství a později osleplí).
Příležitost předvést své schopnosti dostali tentokrát i ti, kteří pracují s EasyLinkem - kapesním zápisníkem pro nevidomé s hlasovým a hmatovým výstupem. V této disciplíně museli prokázat nejen schopnost na EasyLinku číst a psát, ale též editovat text.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo odpoledne na Staroměstské radnici v Brožíkově sále.
A jak to vlastně dopadlo? V disciplíně čtení nevidomých od dětství zvítězil s 272 správně přečtenými slovy v tříminutovém limitu Roman Holík ze Zlivu u Českých Budějovic, na druhém místě s 260 body stanul Tomáš Valůšek ze Vsetína, bronzová byla s 259 body Lenka Hrbáčková z Ostravy.
Ve druhé kategorii čtení si prvenství se 174 body vybojoval Václav Červenka z Uherského Brodu, stříbrný byl se 139 správně přečtenými slovy Aleš Moravec z Brna, třetí místo si vydobyla Věra Vondráčková z Prahy výkonem 132 slov.
Na Pichtově mechanickém psacím stroji za dvě minuty "nabušila" 423 správných znaků Zuzana Třeštíková z Písku a získala tak zlato, stříbro patřilo Luboši Krejčovi z Mladé Boleslavi za výkon 373 znaků a na bronzovém stupni stanula Jevgeniya Chernysh z Liberce s 370 body.
Na tabulce "vybodala" první místo Monika Krchovová z Kladna, která ve dvouminutovém limitu napsala 121 správných znaků. Stříbro patřilo PhDr. Ondreji Čaneckému z Doks za 106 bodů a v těsném závěsu jej 104 body následovala opět Jevgeniya Chernysh.
Nebyla však jedinou soutěžící, která na stupních vítězů stanula podruhé. Ještě jedno prvenství si totiž na své konto připsala Zuzana Třeštíková, když v pětiminutovém limitu napsala na klávesnici 1883 správných znaků. Jaromír Pšánský z Prahy stihl 1773 správných znaků a získal tak místo druhé, na třetím se výkonem 1701 znaků ocitla Petra Zlámalová ze Zlína.
Ve čtení a psaní na EasyLinku si nejlépe vedl třináctiletý Vladimír Bodiš z Dolního Města u Havlíčkova Brodu, který si kromě prvenství zasloužil též cenu nejmladšího účastníka této disciplíny. Druhé místo vybojoval Vladimír Dvořák z Prahy, třetí patřilo Viktoru Dudrovi, rovněž z Prahy. Cenu nejstarší soutěžící této disciplíny si odnesla jedenaosmdesátiletá Marie Doležalová z Jihlavy.
Soutěžící na prvních místech získali ozvučené mobilní telefony, na druhých a třetích místech pak poukázky na nákup zboží v prodejně Tyflopomůcek v hodnotě 3000 a 1 500 Kč.
Vítězi disciplíny čtení a psaní na EasyLinku věnovala firma Harpo EasyLink 12 braillskou klávesnici s braillským řádkem a PDA, druhé místo obdarovala Spektra EasyLinkem s braillskou klávesnicí a PDA, soutěžící na třetím místě obdržel mobilní telefon Nokia s odečítačem Talks. Spektra věnovala též diktafon nejstarší účastnici a MP3 přehrávač nejmladšímu soutěžícímu.
Za naši odbočku do celostátního kola postoupila Irena Kratochvílová v kategorii psaní a získala zde krásné 7. místo. V krajském kole, kterého se zúčastnila v Brně, obsadila 3 místo v kategorii psaní a 4. místo v kategorii čtení (nevidomí od narození).
Irenku jsem si pozvala na krátký rozhovor, který se točil kolem Braillova písma.
Jak se na soutěž připravuješ?
Na soutěže ve čtení a psaní Braillova písma se nijak nepřipravuji. Jsem na tomto písmu závislá, používám ho denně. Braillovým písmem si označuji léky, potraviny, audiokazety i CD, přepisuji si zvukové knihy, abych je měla uchované ve své knihovně. Raději si knihy čtu sama hmatem, mám pak možnost se u určité myšlenky pozastavit, zamyslet se nad ní, tím mám prsty na čtení dostatečně vytrénované.
Víme o tobě, že z Braillova písma vytváříš půvabné malůvky. Jak jsi se k tomu dostala, kdo tě to naučil?
Obrázky z bodového písma je můj výmysl. Jak denně na pichťáku píšu, tak mě to napadlo. S body jsem si hrála, kombinovala. Zkoušela jsem, co se stane, když napíšu „měkké i” na řádek, pak na půl druhého řádku, nebo několik „i” pod sebe a zjistila jsem, že to udělalo křivou čáru.
Dalším zkoušením jsem poznala, že když se spojí písmeno „c”, pomlka, „l”, nebo „d”, „ď” a „p” tak to udělá krásný půl čtverec, nebo čtverec. Nebo spojením písmen „o” a „ó” vznikne krásné kolečko.
Takže jsem začala cíleně kombinovat a uvažovala jsem, že by šly udělat i náročnější obrázky.
A podařilo se ti to?
Podařilo se. Hodně zapracovala má fantazie. Představila jsem si, že když napíšu „i“, „e“ a pod „i“ dám „e“ a opačně, tak to musí udělat větší kroužek a už se začaly tvořit obrázky samy. Začalo mě to bavíc víc a víc.
Jak dlouho trvalo než jsi obrázek ukázala světu?
Trvalo to dlouho. Několikrát jsem musela mazat. Denně jsem dělala různé pokusy, pokud se mi zdálo, že je to křivé, tak jsem přemýšlela, jak to vylepšit. Zkoušela jsem různé kombinace, nové čáry, křivky. Než jsem vytvořila dokonalý, náročnější obrázek, tak to bylo asi půl roku.
Jaký byl první obrázek?
První byly geometrické tvary, pak následovaly obrázky dvou až tří čar. Když jsem ty složitější obrázky nakreslila, pan Horák mě seznámil s kyjovským malířem, grafikem, MUDr. Aloisem Šafránkem z Kyjova. Ten si mé obrázky prohlédl očima vidícího a navíc ještě umělce, vysvětlil mi, co mám ještě vylepšit, dotáhnout. Řekl mi, že moje pilka je spíš hřeben. Chytil mi prst a namaloval pilku prstem, takto názorně mi ukázal, jak to udělat. Pak jsem skoro rok tyto obrázky zdokonalovala.
Když už máš ty obrázky vypíchané, pamatuješ si, ze kterých znaků se skládají?
Jistě, pamatuji.
Můžeš nám některé tvary ještě popsat?
Čtvereček – napíše se „p“, hned vedle „c“, „c“ a „ď“, sjede se dolů na půl řádku a pod „p“ se napíše „v“, pak 2x mezera a ukončí se číselným znakem.
Na zeď používám plné znaky vedle sebe.
A jaký je nejsložitější obrázek?
Auta a sedící papoušek, tam už používám kombinaci hodně písmen.
Dají se na obrázky použít všechna písmena?
Já nepoužívám „r“, „t“, „z“, „ň“ „n“, jinak všechny znaky.
Jak je to dlouho co takové obrázky vytváříš?
Už to bude víc jak 6 let.
A jak se obrázky líbí?
Dělám je jenom pro sebe a pro přátele. Překvapuje mě, že vidící osoba většinu obrázku zrakem rozpozná, kdežto nevidomý člověk si jej musí pořádně vyhmatat.
Kolik jsi už takových obrázků vytvořila?
Mám sadu 18ti obrázků, které se snažím stále víc zdokonalovat a pomalu vymýšlím i nové. Nyní mám rozpracované 4 obrázky a tím nejnovějším je mobilní telefon.
Baví mě to, je to můj koníček.Změny zákona o Sociálních službách vztahující se k příspěvku na péči

Změny zákona o Sociálních službách jsou upraveny právním předpisem zákona č. 206/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další změny.

1. Příspěvek na péči se nevyplácí po dobu, kdy je příjemce příspěvku hospitalizován ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc (tzn. včetně prvního a posledního dne v měsíci), toto neplatí v případě, že byla do zdravotnického zařízení přijata osoba jako průvodce, která je uvedena jako poskytovatel péče.

2. Dítě do 18 let se považuje za závislé na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu již při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnost. Původně bylo stanoveno úkonů 5 a malé děti a děti s interním onemocněním často nedosahovaly na I. stupeň závislosti, i když potřebovaly zvýšenou péči.

3. Výše příspěvku ve IV. stupni (úplná závislost) se zvyšuje na 12 000 Kč z původních 11 000 Kč.

4. Žadatel má povinnost písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností v průběhu řízení o přiznání příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek (změna adresy apod.), a změny rozhodné pro průběh řízení (hospitalizace apod.), a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení.

5. Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Tuto povinnost plní příjemce příspěvku na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“, který je k dispozici na sociálním odboru. Součástí tohoto formuláře je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo poskytovatele sociálních služeb s poskytováním pomoci oprávněné osobě.

6. Osoba blízká, jiná fyzická osoba nebo poskytovatel sociálních služeb jsou povinni ohlásit úmrtí oprávněné osoby příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.

7. Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která poskytovala oprávněné osobě pomoc, se dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby do 8 dnů ode dne úmrtí. Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

8. Návrh na změnu výše příspěvku se podává na nových formulářích MPSV „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči“, které jsou k dispozici na sociálním odboru.

9. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí kontroly využívání příspěvku na péči. Kontroluje, zda je příspěvek využíván k zajištění pomoci, kdo poskytuje pomoc příjemci příspěvku na péči, způsob a rozsah poskytované pomoci a zda byla s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva. V případě, kdy náleží příspěvek ve stupni I (lehká závislost) a není uzavřena smlouva s registrovaným poskytovatelem pomoci, kontrola se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

10. O provedeném sociálním šetření k přiznání PnP vyhotovuje sociální pracovník záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.

11. Pokud je pomoc poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, je tato osoba zdravotně způsobilá. Za zdravotně způsobilou osobu se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, pokud nemá lékařský posudek ošetřujícího lékaře, že je schopna tuto pomoc poskytovat.

12. Způsob výplat PnP ve stupni I. osobě starší 18 let
ve výši 2 000 Kč, se vyplácí část tohoto příspěvku ve výši:
a) 1 000 Kč peněžní formou
b) 1 000 Kč formou poukázky nebo formou elektronického platebního prostředku
Pokud výše úhrady za sociální služby poskytnuté v kalendářním měsíci poskytovatelem sociálních služeb nedosahuje výše 1 000 Kč, lze nevyčerpanou část příspěvku ve stupni I. za tento kalendářní měsíc použít k úhradě za sociální služby poskytnuté ve dvou kalendářních měsících následujících po kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.
Peněžní formou je příspěvek v I. stupni vyplácen:
a) osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo jí poskytuje pomoc speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, a to i po část kalendářního měsíce,
b) jde o zpětnou výplatu příspěvku za dobu řízení o příspěvku nebo
c) jde o výplatu příspěvku z důvodu přechodu nároku na jeho výplatu
d) příspěvek je vyplácen do ciziny

V případě, že osobě nemohou být poskytovány sociální služby z toho důvodu, že v územním obvodu, které je pro osobu dostupné, nepůsobí vhodný poskytovatel sociálních služeb nebo poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, příspěvek se také vyplácí peněžní formou. Podmínkou je, že o oprávněnou osobu pečuje osoba blízká, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena. (Za osobu blízkou se považuje manžel, manželka, příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť, snacha, manžel rodiče a děti vlastní nebo osvojené).

Dále se příspěvek v peněžní formě vyplácí osobě, které je potřebná pomoc poskytována v plném rozsahu pouze osobou blízkou, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena. Podmínkou přitom je, že tato pomoc je poskytována řádně, v plném rozsahu potřeb a při všech úkonech, které osoba podle výsledku posouzení stupně závislosti není schopna zvládat, a pomoc od poskytovatele sociálních služeb není zapotřebí.
ALE POZOR !!!!!

Přijetím zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 však došlo k odkladu zavedení kombinovaného způsobu výplaty příspěvku na péči. To znamená, že v roce 2010 bude i nadále celková částka příspěvku na péči v prvním stupni závislosti (ve výši 2 000 Kč měsíčně) vyplácena v hotovosti a prozatím byl kombinovaný způsob výplaty příspěvku na péči v I. stupni závislosti u osob starších 18 let odložen na rok 2011.
Příspěvek na provoz motorového vozidla

Určitě mnozí z vás v mediích zaznamenali zprávu, dle které má v roce 2010 dojít ke snížení příspěvku na provoz motorového vozidla.
V průběhu listopadu 2009 skutečně proběhlo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb, a dne 21. 12. 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 451/2009 Sb., a vložen nový § 36a, který zní:
Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla:
pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel
pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel
9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkologickým onemocněním (4 200 Kč u jednostopých vozidel).

Oprávněnému občanu se výše příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší, jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů více než 7 000 km
a) o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně nebo
b) o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně,
za každých dalších započatých 500 km.
Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

Schválené snížení výše příspěvku na provoz motorového vozidla by však mělo platit pouze pro rok 2010.


Změna u částečných a plných invalidních důchodů
Ti z vás, kteří pobírají částečný a plný invalidní důchod, dostávali koncem roku od České správy sociálního zabezpečení oznámení se sdělením, do jakého stupně invalidity se váš důchod k 1. lednu 2010 přemění. Pokud jste toto oznámení neobdrželi, stane se tak do konce ledna 2010. V žádném případě to není důvod k obavám, že o své důchody přijdete, jejich výše se nezmění.
S účinností od 1. 1. 2010 dochází k zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné, zákonem č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. To vše v rámci I. etapy důchodové reformy.
Od tohoto dne se částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod považuje za invalidní důchod v prvním, druhém nebo třetím stupni. Po dosažení věku 65 let se vyplácený invalidní důchod změní na starobní důchod a ten nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního. (Nárok na tento starobní důchod nevylučuje nárok na „řádný“ starobní důchod, který vznikne, dosáhne-li tento občan potřebné doby pojištění).
ČSSZ provede výše uvedené změny důchodů automaticky, není třeba podávat žádost. Invalidní důchod i starobní důchod náleží od 1. 1. 2010 ve stejné výši, v jaké náležel k 31. 12. 2009 vyplácený plný nebo částečný invalidní důchod.

Stupně invalidity jsou nově vymezeny takto:
Jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastane pokles pracovní schopnosti
- nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
- nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
- nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2010, se od tohoto dne považuje
- za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 50%,
- za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně v ostatních případech.

Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2010, se od tohoto dne považuje
- za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Při změně stupně invalidity, ke které dojde po provedené kontrolní lékařské prohlídce po 31. 12. 2009, se nově stanoví výše důchodu. Nebude se již zkoumat, zda je splněna podmínka potřebné doby pojištění, jako tomu bylo doposud a nebude se vypočítávat nová dávka, ale její výše se pouze upraví s ohledem na nový stupeň invalidity.

rubriku Informujeme… připravila Hana VrtkováJak se pohybuji…

Přinášíme další příspěvek na téma pohyb nevidomého. V loňském roce se vám se svými postřehy, problémy vyzpovídal Pavel Nedvěd.
Pod stromeček od nás mohou očekávat malé překvapení – Milan Fiala, Irena Kratochvílová a Václav Červenka.
Ale vy můžete psát, nebo nahrávat na kazetu vaše příběhy dál. Uvítáme Vaši iniciativu a spolupráci na našem časopise.

Jak se žije nevidomému s vodícím psem
Mám vodícího psa, jmenuje se Greco Yellow. Stal se mi velkým pomocníkem v mém každodenním životě. Jeho hlavní předností je velmi dobrá paměť, orientace v prostředí a ve svých deseti letech stále bezpečně vodí. Umí ukázat přechody, dveře a schody. Rovněž zvládá orientaci ve složitých situacích, které vzniknou například při větším množství lidí na chodníku nebo zastávkách MHD. Umí se vyhnout neobvyklým překážkám na chodníku (špatně zaparkovaná auta, nevhodně umístěné dopravní značky, popelnice, případně lešení).
Abych udržel psa v dobré psychické a fyzické kondici, má již zažitý denní režim, jehož stálost je pro psa velmi důležitá. Po 4 hodině ranní má první venčení, pak následuje hygiena (péče o srst a kůži, uši, oči a tlapky) a denní dávka krmiva. Následují asi 2 hodiny klidu, po něm další venčení a pak vycházíme na první velkou trasu do města za svými povinnostmi, což znamená, že je pes ve službě.
Po pochůzkách má opět pes několikahodinový odpočinek, další venčení a zábava. Můj pes si rád hraje s míčkem a doslova aportování prožívá. Při té příležitosti si prověřím základní poslušnost psa a pak má opět volno. Večer následuje další venčení, které je spojeno spíše s jeho oblíbenou činností (hra s míčky). V průměru se můj pes pohybuje asi 8 hodin, což je vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu dostačující.
Když jsem začal v Uherském Brodě chodit se svým vodícím psem, bylo velkým nešvarem od kolemjdoucích lidí navazovat s ním kontakt (hlazení, mluvení nebo i nabídky pamlsků), což se samozřejmě nesmí, protože pes nemá být rušen ve své práci. Leckdy i jedno takové vyrušení může negativně ovlivnit jeho činnost na celý den, což může psa i nevidomého dostat do nebezpečné situace. Po mnohých upozorněních, besedách s dětmi a článcích v místním tisku se tato problematika výrazně zlepšila.
Poněvadž má pes mnohonásobně citlivější sluch než člověk, je jakýkoliv nadměrný hluk (zábavná pyrotechnika, střelba apod.) pro něj závažným zdravotním rizikem a může dojít k tomu, že pes nebude moci vykonávat svou práci. Setkávám se s tímto negativním jevem bohužel i v současnosti.
Greco má však malou nectnost – rád se toulá. Dobře zná zdejší park, oblíbil si místa na která chodí více psů, občas zaběhne k Domu dětí a mládeže, protože si s dětmi rozumí, hlavně při různých akcí, jako bývá např. předvádění psa na náměstí „Den bez aut“.
Greco občas vezme některému malému pejskovi balónek, který pochopitelně vrátíme, když si majitel pejska pro něj přijde.
Jednou jsem také venčil svého psa, když tu náhle začalo pršet a v dáli se ozvalo hřmění. V tu chvíli pes zmizel. Po marném volání a hledání mně kolemjdoucí pán řekl, že se pes schoval do hospody. Skutečně jsem ho našel ležet pod stolem.
Můj pes se také rád vozí autem. Šli jsme po Praze – tehdy jsem měl psa krátkou dobu – Greco viděl otevřené dveře od auta a tak skočil na zadní sedadlo v domnění, že se bude vozit. Majitel nejprve reagoval vyjeveně, ale pak se tomu musel jen smát.
Život s vodícím psem mne velmi obohacuje. Nejen že mne pes spolehlivě vodí, ale zúčastňujeme se také společenských akcí jako předvádění práce s vodícím psem, besed s dětmi a mládeží o této problematice apod. S Grecem jsme se úspěšně zúčastnili několika soutěží (2× jsme se kvalifikovali na mistrovství ČR vodících psů). Také připravuji film o svém psu a jsem spolupořadatelem a iniciátorem fotografické výstavy „Vodící pes v akci“ (Zlín, Olomouc, Uherský Brod). Život se psem je pro mne velmi krásný a bohatý.
Václav Červenka


Stalo se…


Studenti pro nás…
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem, občanským sdružením Altus, podporují dobrovolnický program Make a Connection – Připoj se.
Je určen pro dobrovolníky mezi 16 – 26 lety a umožňuje získat finanční podporu až do výše 30 tisíc korun. Tato částka je určena na realizaci jakéhokoliv veřejně prospěšného projektu. Je úplně jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s handicapovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro členy týmu.
Hlavní podmínku tohoto projektu do slova a do písmene naplnily studentky Střední odborné školy zdravotnické a sociální v Kyjově, které se ve svém projektu „Světlo pro Náš život“ zaměřily na spolupráci s našimi členy.
Projekt trval celých 5 měsíců. Velkou část zabrala příprava, která byla zcela určitě náročná, protože studentky musely všechny situace přehrávat do tmy, všechny úkony si nejdříve musely vyzkoušet samy, zda jdou zvládnout bez kontroly zraku, zda jsou vhodné pro zrakově postižené. V tomto směru měly všechno velmi složitější a musely spoustu dobrých nápadů uschovat do nejspodnějších šuplíčků a vymýšlet a realizovat další a nové.
Prvním naším společným setkáním v tomto projektu byl Kurz první pomoci. Holky a vlastně i kluci měli všechno bezva připravené, byl zohledněn náš handicap. Nejenže jsme se něčemu přiučili, nějaké vědomosti si oprášili, něco si prakticky vyzkoušeli, ale bylo spoustu i legračních momentů a my mohli být rádi, že všechno bylo jenom „jako“, protože kdoví… někteří z nás by tu už zaručeně při naší zručnosti nebyli!
Další setkání bylo daleko náročnější a také delší. Probíhalo od soboty do pondělí v Hypocentru Koryčany. Bylo určeno pro 10 lidí mladšího věku, odloučených od svých nejbližších, od svých průvodců, které jim nahrazovali studenti. Každý měl svého asistenta. Tento pobyt byl zaměřen na získávání dovedností, zkušeností, navazování nových kontaktů, osvojování samostatnosti a komunikativnosti, prostřednictvím pobytové, sportovní a vzdělávací činnosti. Každý den měl svou náplň, svou hru, své zaměstnání. Bylo až obdivuhodné, že mladí kolem 18 let dokázali zabavit skoro o generaci starší kamarády. Asi pro mnohé byl nejsilnější zážitek jízda na koni.
Ale hodně emotivní byl tento pobyt i pro ty mladé realizátory. Většina z nich se poprvé setkala s nevidomou osobou. Co jsou to přípravné lekce proti skutečnosti! Realita je prostě jiná a daleko tvrdší! Ale byli úžasní, vzájemně se podporovali, velmi rychle si na svou novou úlohu zvykli, a tak občasný mráček rychle přeletěl a hlavně, hlavně z něho nepršelo!
Za měsíc jsme se s některými setkali na soutěži v prostorové orientaci v roli andělů strážných.
Tři akce proběhly, zdálo by se, že zbudou už jenom vzpomínky. Ale to by nebyly „naše holky“, kdyby nepřišly s něčím „navíc“! Opět vše zorganizovaly, zajistily, abychom se koncem října všichni zainteresovaní sešli. A setkání to bylo vskutku velkolepé, slavnostní! Bylo spojeno s vernisáží, na které byl celý projekt představen formou fotografií s popisky, byla představena keramická pohádka O perníkové chaloupce z dílny našich keramiků, vernisáž byla doplněna ukázkou kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Bylo kulturní vystoupení pěveckého sboru Pastelky, byla diskotéka za doprovodu kapely Z vysokého napětí, byl guláš, byly tanečky, prostě bylo fajn. Bylo o čem povídat, na co vzpomínat.
A tentokrát jsme my pro naše nové kamarády připravili překvapení. Nejdříve studenti, potom muzikanti, pak profesorský sbor. Pěkně klapky na oči a ukažte nám, jak se v té zatracené tmě srovnáte! Vyzkoušejte si svou motoriku, smysl pro humor a soutěživost! Nezklamal nikdo, všichni se do soutěžení položili, my jim mohutně fandili. A odpoledne pomalu uteklo, byl večer, čas loučení.
Každý účastník projektu dostal pro uchování vzpomínek okomentované DVD z prožité akce. Vzájemné stisky rukou, vzájemné díky a někdy zas někde…


Soutěž v prostorové orientaci
Dlouho jsme zvažovali, zda tuto soutěž opět pořádat či ne. Před dvěma lety nám vše perfektně vyšlo, jenže tenkrát jsme počítali, že půjde o akci jednorázovou.
Ale pak zvítězilo odhodlání čelit překážkám! On Kyjov zas není tak velké město, abychom mohli připravit trasu neznalou, ale zajímavou a aby byla centrem pozornosti obyvatel!
Takže letos jsme se stočili na pravou stranu od knihovny, směr park, vlakové nádraží až na náměstí, kde trasa končila. Cožpak to, vymyšleno jsme to měli, ale pak přijeli pracovníci Tyfloservisu a svým odborným okem, za což jim moc děkujeme, tu změnili to a tu zase ono. Rozhodli, že v důsledku bezpečnosti se nepůjde vpravo, ale vlevo, ne tudy, ale po tom chodníku, kde nehrozí žádný průšvih. Strávili u nás celý den, ale natrasovat stihli jenom polovinu.
Dalšími pomocníky, bez kterých by 5. října žádná prostorovka v Kyjově nevypukla, byli pracovníci ÚSP Chrlice, tedy instruktorka prostorové orientace Eliška, se svými dvěma kolegy, Ondřejem a Pavlem. Ti zde strávili dvě pracovní směny. Opravdu není lehké trasu dobře připravit!
Když se projdete po ulici Komenského od vlakového nádraží kolem Sokolovny, tedy vy koukaví, protože nevidomí z důvodu bezpečnosti chodí zásadně po druhé straně, přijde vám ta ulice nudná, fádní. Ale jenom si ji zkuste projít se zavřenýma očima! Najednou zjistíte, kolik je na ulici nesmyslných přechodů, že z průjezdu, kdy nikdy jste auto vyjet neviděli, vyjíždí jedno za druhým a vy nemáte žádnou vodící linii, jak si udržet směr chůze. Že pokud použijete bílou hůl, která občas ťukne do fasády domu, nemusí se to líbit hlídacímu psovi a pokud takto jej z poklidného lenošení během dopoledne vyruší 20 kolemjdoucích, může to zavánět průšvihem, takže se musí, již po několikáté, improvizovat!
Konečně je vše zmapováno a teď přichází ta druhá fáze, daleko zodpovědnější a náročnější! Z poznámek a frází, které jsme během chůze stačili zapsat, v klidu dát dohromady srozumitelný a hlavně přesný popis cesty. Prošlo několik výměnných mailů ke konzultaci a konečná verze je na světě, díky neustálým změnám stanovišť, den před soutěží.
V pondělní ráno, v den konání soutěže, nejdříve proběhne menší porada s anděly strážnými, tedy studenty zdravotní školy v Kyjově, kteří jsou už dopředu s trasou seznámeni.
Radka má pevně v rukou prezenci, rozdělování startovních čísel a reflexních vestiček. V 08:30 vyráží první soutěžící. Prochází 7mi stanovišti, kde se musí podvolit někdy i zákeřným zkouškám. Třeba zdánlivě jednoduchá činnost, rozpoznání mincí, ale nikdo už neřek, že se tam zatoulaly jak slovenské koruny, tak eura. Musí prokázat svou šikovnost, svou paměť, obratnost, jemnou motoriku, orientaci a pochopitelně správné prvky chůze s bílou holí.
Asi největším překvapením pro soutěžící byla orientace na vlakovém nádraží. Ale nezůstalo jenom u ní, České dráhy nám vyšly natolik vstříc, že na druhé koleji jsme měli přistavený vagón, kde si každý ze soutěžících mohl vyzkoušet, zda správně nasedá či vysedá z vlakové soupravy.
Po absolvování trasy na každého čekal chutný oběd, který připravila Jana. Po zhodnocení soutěže a vyhodnocení jednotlivých úkolů obdržel každý Pamětní list. Majka s Jarkou se v kuchyňce postaraly, aby nikdo neměl ani hlad, ani žízeň.
Naši členové Zdeněk a Jožka, naše dobrovolnice Katka s Anetou, Eliška, Ondra a Pavel z Chrlic, ochotně střežili plnění úkolů soutěžících na stanovištích. Počasí přálo a 16 soutěžících se svými anděly strážnými zdárně trasu absolvovalo, nikdo nezakufroval. Takové je résumé naší prostorovky.
Týden usilovné práce a během 7 hodin vše pomine. Je ta námaha adekvátní, je tato činnost přínosem?
Z mého pohledu, která jsem absolvovala všechny fáze přípravné, můžu říci že ano. Ti, kteří trasou prošli s klapkami na očích a s bílou holí, ač běžně ještě zdárně využívají zbytky zraku, měli vše dozajista ztížené. Ale zde šlo především o to se s momentální situací poprat, vyzkoušet si čeho schopen jsem, jak dokážu reagovat a uvědomit si, jak drobné dennodenní činnosti mohou být bez kontroly zraku svízelné, zapeklité. Také zde byla příležitost dospět k poznání důvěry jak v sebe sama, tak toho blízkého, toho kdo nás doprovází. A v neposlední řadě, ukázat se se svou šikovností či zápolením veřejnosti, aby si nás více uvědomovala a byla vůči nám ohleduplnější. Za to všechno ten přípravný týden určitě stál! Díky všem, kteří se zapojili!!!!


Pastelky
Vy už víte, vy už znáte. Ano, jde o pěvecký soubor naší odbočky. Původně jsme se dali dohromady pod vedením harmonikáře Pavla, na popud Majky, jako jednorázovka na vystoupení Chrlického slavíka. Ale osud rozhodl jinak.
Několik vystoupení jsme měli i letos. Rozšířili jsme svůj repertoár a myslím, že k tomu lepšímu. Neustále se zdokonalujeme. Však jsme taky makali, zkoušeli, pilovali. V září jsme totiž odjeli na 4 dny do Ústí nad Labem, reprezentovat naši odbočku na TYFLOART 2009.
Copak se za tím slovem skrývá???? Nuž, asi něco i od zpěvu, když jsme tam odjeli.
Volně přeloženo ART znamená sdružování pevně nestanoveného početu nejrůznějších uměleckých žánrů zúčastněných při realizaci svých projektů a TYFLO je jasný.
Takže TYFLOART v Ústí nad Labem je festival amatérské umělecké přehlídky nevidomých a slabozrakých. Díky tomu, že do Ústí jeli i z Chrlic a do svého auta nám dali krabice s keramikou, mohli jsme zde představit i keramické výrobky.
Hned první den se konala vernisáž výstavy rukodělných činností zrakově postižených. Panečku, to byla pestrá podívaná! Opravdová přehlídka zručnosti, šikovnosti, trpělivosti, zpracování různých materiálů. Následoval workshop, v něm prakticky všichni účastníci hovořili o své umělecké aktivitě a přibližovali ostatním účastníkům nejen jak se připravují na svá vystoupení, ale především u vystavovatelů výtvarných a rukodělných prací, jak používají jednotlivé techniky. Další den odpoledne jsme dostali příležitost předvést svou dovednost i my. Kupodivu vznikaly pěkné malůvky jak na tričkách, tak na porcelánu.
Po dva půldny probíhala v Národním domě přehlídka hudebníků, recitátorů a divadelníků, kterou slovem provázela Adélka Knížetová, pracovnice SONS ČR a milá organizátorka a společnice celého festivalu. Náš soubor měl tedy 2 vystoupení a dle ohlasu obecenstva jsme byli úspěšní.
Nedílnou součástí festivalu jsou také klubové večery, na jejichž programu jsme se podíleli sami, především zpěvem za doprovodu všech hudebních nástrojů, které byly k dispozici. Nás kyjovjáků jelo celkem 13, k jednomu stolu jsme se nevešli a tak jsme takticky zabrali stoly dva – jeden pánský a jeden dámský a bavili jsme se pokaždé skvěle, seznámili jsme se s novými tvářemi, potkali tváře známé.
Uskutečnil se i poznávací zájezd do Velkého Března. Jedna část šla na prohlídku nejmladšího, nejmenšího, ale zároveň i nejkrásnějšího zámku, obklopeného přírodním anglickým parkem. V zámku jsme potkali oživlé fotografie majitelů, hraběcí rodiny Chotků. Druhá skupina se zúčastnila prohlídky místního pivovaru, který vyrábí proslulé pivo Březňák. Spolu s průvodcem si prohlédli hlavní provoz s ukázkou klasické technologie vaření piva a ojedinělou ochutnávkou „živého“ piva.
Celý pobyt byl prima, vládla příjemná atmosféra, takže jsme se nijak nebránili návrhu Jožky, abychom před odjezdem celý náš repertoár odzpívali před budovou vysokoškolských kolejí, kde jsme byli ubytováni. Mělo to být takové to rozlučkové vystoupení – a zdařilo se! Zastavovala se auta, lidé vykukovali z autobusů, oken a my zpívali jak o život. Pak se v Kyjově vykládalo, že kolemjdoucí byli tak zaujati, že i do práce přijeli pozdě – no, o tom, že to byla neděle, se taktně pomlčelo .
V Kyjově pak následovalo ještě několik dalších vystoupení a jedno společenské posezení. To jsme se sešli na slavnostní večeři s přípitkem. Zavzpomínali jak to bylo před rokem a co všechno se za ten rok událo, vzpomněli na Radku, která nám uháčkovala „pytliky“ na skleničky, ze kterých během pění upíjíme, aby nám nevyschlo v krku, a udělovaly se čestné funkce – Vlasta dostala funkci „nalévačky“, Jana „kameramanky“, Majka „kronikářky“ a Pavel dostal taktovku, aby na nás měl metr!


Dvakrát v Chrlicích
Chrlická žaba, Chrlický slavík – to už mezi našimi členy je pojem!
První v kalendáři akcí je sportovní soutěž s názvem Chrlická žaba, kterou pořádá ÚSP pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích. My už se této soutěže účastnili asi potřetí. Je milé, že rok od roku přibývá zrakově postižených sportovců, že se rozrůstají řady našich kamarádů. Ale organizátoři vše zvládají na jedničku. Zahájení jak se patří na sportovní hry a pak už podle rozpisu na své první stanoviště a pěkně pokračovat stanoviště od stanoviště a plnit sportovní disciplíny a sbírat body.
Nás bylo hodně, byli jsme rozděleni na dvě skupiny a během dne jsme se ani nepotkali, takže jsme ani neměli možnost průběžně si porovnat výsledky bodování. Oběd a pokračujeme dál. Ruské kuželky, hod granátem, hod koulí, běh, šipky, zvuková střelba, jízda na kole. Jakmile jsme prošli všechna stanoviště, vyčkáme na vyhodnocení, udílení diplomů a medailí ve formě různě velkých a z různých materiálů zhotovených, jak jinak, žab. Odváželi jsme jich domů celkem hodně, ale nejvíc si jich vybojovala ve své kategorii Ivetka Kunovjánková. Šikovná to holka, s náma je poprvé a co mohla, to urvala!
O nějaký měsíc později opět početná skupina vyjíždí směr Chrlice. Tentokrát nám z batohů nečouhají kecky či trika na převlečení. Jsme tak nějak kulturně naladěni. Ano, odjíždíme na Chrlického slavíka. Je to pěvecká soutěž a v ohni máme několik želízek, v kategorii sólistů i duet. Letos všichni poctivě zkoušeli a na soutěži je doprovázel na harmoniku Pavel Švorba. Jely vystupovat i Pastelky, ale dohodli jsme se, že ne soutěžně. Soutěžících bylo opravdu hodně, sice měli určeno odzpívat jen první dvě sloky, ale nějak se nedařilo rozezpívané utnout, a tak soutěžní vystoupení zabralo opravdu celé dopoledne. Pak následoval oběd, porota prováděla vyhodnocení a naše skupinka stihla i velice oblíbenou muzikoterapii. V odpoledním bloku proběhlo vyhodnocení soutěžících. Naši sólisté si nevedli vůbec špatně, ale hlavním důvodem tohoto dne bylo přeci udělat radost svým zpěvem druhým, vnést do slavnostní atmosféry kousek potěšení, veselí. A to se určitě podařilo, aspoň já tedy cítila tu sílu energie, jejíž část s námi odcestovala po kolejích směr Kyjov.


Sbírka Bílá pastelka
15. října 2009 proběhl již desátý ročník celonárodní veřejné sbírky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.
Do sbírky se zapojilo 250 měst po celé republice. Celková suma, která byla vybrána činila 2 342 648 Kč.
Naše odbočka pořádala sbírku za pomoci studentů Střední zdravotní školy v Kyjově, Gymnázia v Kyjově, Hodoníně, Strážnici a Bučovicích, a členů OO SONS Kyjov.
I když nepřízeň počasí byla velká, dvojice na nabízené bílé pastelky vybraly celkem 44 283 Kč a do pokladny naší odbočky přijde 21 200,- Kč.
Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli finanční částkou, i těm, kteří se do sbírky aktivně zapojili.


Letem světem…

28. září jsme opět uzavírali studánku Bezdynku. Jarda Masopust vůbec ne symbolicky si dal poslední hlt pramenité vody ze své čepice!

Městská knihovna v Hodoníně pořádala v sobotu 28. listopadu Den otevřených dveří. Po celý den probíhal bohatý program, kterého se účastnila i naše odbočka prezentací své činnosti.
Monika Vrtková s Ivetkou Kunovjánkovou předváděly modelování s hlínou, našlo se mnoho dobrovolníků, kteří si bez kontroly zraku si vyzkoušeli pokořit hlínu.
Pavel Švorba předváděl práci na počítači s hlasovým výstupem. Zaujal spoustu návštěvníků, kteří neměli ani ponětí o tom, že i nevidomý člověk může s počítačem pracovat. Majka Šafaříková s Hankou Vrtkovou předváděly spoustu pomůcek, ať již to byly různé druhy zvětšovacích lup, mobilní telefon, pomůcky pro domácnost hmatové nebo s hlasovým výstupem a Hanka Jágerová nabízela možnost vyzkoušet si bez kontroly zraku procvičit jemnou motoriku formou různých skládaček. Prezentaci zrakového postižení jsme v takovém rozsahu prováděli v Hodoníně poprvé a z reakcí návštěvníků to opravdu bylo znát.


V našich prostorách na knihovně se běžně slaví výročí narozenin, už jsme společně oslavili i svatbu, narození dětí našich členů.
Ale poprvé letos jsme dostali příležitost společně s manželi Kostihovými oslavit zlatou svatbu. Kdyby někdo nevěděl, zlatá barva dává pocit hojnosti, je barvou velkorysosti, šlechetnosti, pomáhá změnit poznání v pochopení. Přesně toto vše vystihuje 50 let společného manželského života, prožitého bok po boku, krok za krokem, ať svítí sluníčko či hřmí blesky. Za těch 50 let je už opravdu co slavit.
My zmobilizovali síly a přes víkend dali dohromady vše potřebné, abychom naše „novomanžele“ se vší slávou na knihovně přivítali. Nechybělo ani veršování:

Prý 50 roků už jste pospolu,
než tedy usedneme ke stolu,
je zapotřebí nám všem dokázat,
že Jenda má Majku stále rád.

Vždyť jeho milá je pořád šikula
se vším všudy, je přece „Šarďula“!
A když do kroja se oblíkne,
každý chlap se za ní hned ohlídne.

A kolik ještě k tomu podělá práce!
Všecku, co Jenda naplánuje - bez
legrace.
A taky někdy pro samou práci,
klidně si odloží i operaci.

Dávno jsou už ty tam časy,
kdy Jan míval husté vlasy,
u muziky vždycky první byl
a všecky baby v kole protočil.

Teď má rád šachy, včely, slivovici,
naši turistiku a taky jitrnici.
A nemá rád umyvadla,
hlavně ty, co sama spadla.

My víme, že není nešika,
ale přesto si vyzkoušíme Jeníka.
Jestli má, jako manžel, ještě cenu?
Dokážeš uživit svou ženu?

Tak tu máš a pořádně se tuž!
Ukaž, že jsi muž! - Ty nemáš v kapsi nůž?
Půjčíme Ti tedy lžičku malou
a ukroj skývu dokonalou…

Dávno už kolují zvěsti,
že střepy přinášejí štěstí.
No šup, šup a bez legrace,
ukažte jaká je u vás spolupráce.

Tady máte za odměnu
pro Tebe a pro Tvou ženu!
Pozor! Pijte pomalu,
jen jeden z Vás má kořalu!

My vám přejem, Kostiži:
Ať starosti vás netíží!
I když přišli jste už do let,
ať vás nezačne nic bolet!

Ať se Vám nikdy nevytratí důvody
pro další život plný lásky a pohody…

A už se kvapem blížil čas vánoční…
Keramici vyráběli roztomilé ovečky, sportovci se v počtu 21 sešli na bowlingové dráze, naše prostory na vánoční besídce praskaly ve švech, vešla se tam dětská cimbálka a 62 členů, 24 turistů v Sobůlkách nazdobilo novoroční stromky pro zvířátka (nechybělo malé zastavení u Fialů na svařák a buchty – děkujeme!).

rubriku Stalo se… připravila Hana VrtkováSpolečenská kronika…


Gratulujeme…
své životní jubileum oslaví:


Prosinec

70 Maňák Antonín z Louky

Leden

65 Jaroslav Masopust z Vracova
65 Jaroslava Kratochvílová z Hodonína

Milí oslavenci,
K vašim narozeninám přicházíme k vám s přáním pevného zdraví, veselé mysli, spokojenosti se sebou samým a vším vaším konáním.


Přivítáme…

pana Petra Vícha z Kyjova
pana Miroslava Jurkoviče z Hodonína

Přejeme jim, aby u nás našli vždy dobrou pohodu a vlídné slovo…Opustili nás…

pani Aloisie Mahdalová ze Svatobořic ve věku 84 let
pani Františka Osochovská z Kyjova ve věku 71 let
Ze sportu…


Oznámení
Na mimořádné schůzi sportovců byl zvolen nový předseda TJ Jiskry Kyjov, oddíl zrakově postižených sportovců, pan Zdeněk Machala z Hodonína.
Dále byl jmenován nový vedoucí klubu zvukové střelby pan Josef Hudeček a vedoucí klubu showdownu, pan František Koplík.


Showdown
V showdownu vrcholily přípravy na Mistrovství republiky.
V září probíhala v Ostravě mistrovská soutěž ve čtyřhrách. Ve smíšených čtyřhrách nastoupila Hana Vrtková s Františkem Koplíkem a o fous jim uteklo první místo.
V říjnu jsme už podruhé uspořádali turnaj s žáky ze školy pro nedoslýchavé v Boršově, ale tentokrát jsme hráli naplno a pro nás to byl příkladný trénink. Pak jsme ještě absolvovali turnaj „Brno show 2009“, což je vždy výtečně obsazený turnaj. Z 28 účastníků obsadil František Koplík 4. místo, Hana Vrtková 9. místo a už jsme si to mířili na mistrovství.
Za Kyjov byli mominováni: František Koplík, Markéta Ščudlová a Hana Vrtková. Letos mistrovství probíhalo v nových prostorách v Praze. Muži to měli již tradičně o hodně těžší. Po prvním dnu, v rozehřátém souboji každý s každým se prvním 7 mužům usínalo dost těžko, měli totiž stejný počet bodů a vše měli rozhodnout nedělní zápasy. Mezi nimi byl i František. Tu už velkou roli sehrálo štěstí a pořadí bylo následné:
1. Jaromír Vospěl z Tyflosportu Praha, 37 bodů
2. David Hájek ze Sigmy Olomouc, 34 bodů
3. Pavel Michelfeit z Tandemu Brno, 32 bodů
6. František Koplík z TJ Jiskra Kyjov

Pořadí žen:
1. Květa Trnečková Sigma Olomouc,
2. Helena Křiváčková Tyflosport Praha
3. Hana Vrtková TJ Jiskra Kyjov
5. Markéta Ščudlová TJ Jiskra Kyjov
V předvánoční době si odjel ještě František pro první místo na vánoční turnaj do Prahy a na turnaji TOP12 muži v Bruntálu, což je turnaj těch nej… si vybojoval 7. místo.
Hana Vrtková

Kuželky

Kuželkáři se odlepují ode dna
Tak nám v září nastala nová kuželkářská sezóna. Všichni jsme s napětím čekali, co přinese. A hleďme – první zápas jsme odehráli u našich odvěkých soupeřů Zory Praha. Ve II. lize teď kralují oba oddíly – takže dvojzápas. To musím podotknout, že dopoledne před zápasem byla ještě bowlařská liga – také v Praze. A tak jsme trnuli, jak to dopadne. A co se nestalo – trenérka nalosovala naši čtveřici k domácím borcům. Po celé utkání jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli – se Zorou „B“. Druhý den, v neděli, následovala Zora Praha „A“, která sestoupila z I.ligy. Zde opravdu šance nebyla. Takže prohra. To nám ale nevadilo a chtěli jsme bojovat dále. Druhým těžkým soupeřem byla TJ Lokomotiva – Ingstav Brno „B“. To už jsme hráli na domácí půdě. A byla plichta, skóre bylo lepší na naší straně a tak jsme zaslouženě vyhráli. Další bodíky do tabulky. Čtvrtým soupeřem byla SK Slavia Praha „B“, která hrála také u nás. Zde jsme přesvědčivě zvítězili a tak v naší tabulce na konci podzimní ligy zůstalo 6 bodů a třetí místo, které je historické. To už ani neohrozila Opava, se kterou jsme prohráli, ale řádně jsme se opět podružili. V jarní části se budeme snažit, abychom si ho udrželi. K tomu přispějí určitě všichni kuželkáři, kterým touto cestou děkuji za vzornou reprezentaci TJ Jiskry Kyjov oddílu kuželek nevidomých a slabozrakých.
Pavel Gut
Zvuková střelba

Ohlédnutí za první střeleckou sezónou
Jak jistě víte, v kyjovské organizaci SONS je mimo družstva showdownistů, bowlařů, kuželkářů a šachistů od minulého roku i pár nadšenců, kteří se věnují střílení ze zvukové pistole, tzv. simulované střelbě. Asi před rokem jsme se několikrát sešli a pod vedením instruktora se naučili alespoň základy střelby z pistole. Dál už to bylo jen na nás a na čase, který jsme tomuto sportu mohli věnovat. A právě toho času mají naši střelci poměrně málo, protože se většina účastní i ostatních sportovních aktivit, tak někdy musí dát přednost tomu či onomu sportu na úkor toho druhého.
Přesto jsme se hned v lednu zúčastnili prvního kvalifikačního turnaje v Přerově. Abychom se mohli zařadit do finále mistrovství republiky, musíme na kvalifikačním turnaji nastřílet alespoň 160 bodů. Někomu se to podařilo, někomu ne. Trochu závidíme těm ostříleným borcům z jiných oddílů, kteří střílejí 199 i více. Nic není ztraceno. Další turnaj je v Ostravě a v květnu už jedeme na tři dny přes celou republiku do Karlových Varů. S narůstajícím počtem odstřílených závodů se lepší i naše výsledky. Družstvo Jiskry Kyjov ve složení: Pavel Gut, Maruška Gutová, Jaryn Čajka a já Josef Hudeček se ve Varech zařadilo na 6. místo z deseti. 6. června už střílíme v Olomouci na „Olomouckém tvarůžku“. Bohužel někteří naši kamarádi postupně odpadávají. Ani ne proto, že by měli špatné výsledky, ale jak už jsem se zmínil, dávají přednost jiným sportům. Ono není lehké být téměř každý víkend na nějakých závodech.
A tak 24. července už jedem do Prahy sami dva. Jaryn Čajka a já. Jaryn se prostřílel do poloviny a já na čtvrté místo. Teď už nás čeká jen mistrovství republiky v Lovosicích. Z nás Kyjovjáků splnil limit pro mistrovství Jaryn Čajka, Pavel Gut a já. Už to vypadalo, že nakonec pojedu na mistrovství sám. Pavel odjel na šachový turnaj a Jaryn se toulal po Francii. Naštěstí se Jaryn vrátil z cest dřív než plánoval a udělal moc dobře. Ještě plný dojmů z Francie se prostřílel na krásné 4. místo. Já jsem to doklepal na 12. z 26 nominovaných střelců. Takže třikrát hurá. Na první ročník to nebylo špatné.
Letošní střeleckou sezónu uzavíral závod v policejní akademii v Praze. A tam, světe div se, Jaryn nastřílel 190,1 bodů a vystřílel si 3. místo. Já se 187,3 body byl na 5. místě.
Byl to dobrý střelecký rok, navíc jsme potkali prima kamarády, na které se těšíme a tajně doufáme, že ta druhá sezóna bude ještě lepší než ta první, a že se k nám přidají další střelci, aby i oni sdíleli radost z výsledků, z cestování i ze setkávání s kamarády.
Josef Hudeček
Šachy

Memoriál Jožky Horáka v rapid šachu
Rok s rokem se sešel a šachoví borci zasedli k šachovnicím. Protože jich bylo 8, hrál se systém každý s každým. Nad šachovnicemi bděla rozhodčí Taťána Polnarová, která hlídala nejen čas jednotlivých hodin, ale také správné tahy. Naštěstí nebyla žádná rozepře a vše se řešilo s nadhledem. Mezi šachisty se našli i 2 mladí adepti – Jakub Švorba a Tomáš Šustr, dokonce i jedna ženská stálice Hela Křiváčková.
Nakonec výsledky dopadly takto:
nejlepším pro tento rok byl Pepa Polnar
na druhém místě Jara Vospěl
třetí byl Jakub Švorba
čtvrtý Tomáš Šustr
pátý Pavel Gut
šestý Antonín Maňák
sedmý Jenda Mostina
osmá Helena Křiváčková
Turnaj se jako vždy vydařil a už se všichni těší na další ročník.
Pavel Gut


Časopis Očko z Kyjova je vydáván pro vnitřní potřebu
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
oblastní odbočky v Kyjově.
Je neprodejný.

adresa Městská knihovna v Kyjově, II. patro
Komenského 617, 697 01 Kyjov

kontaktní telefon 518 613 394,
737 72 15 04, 728 04 55 66

e-mail nevidokyjov@braillnet.cz
www http://nevidokyjov.nafotil.cz
Redakční rada Hana Vrtková, Marie Gutová,
Radmila Svobodová